Møte i Unge Voksne Katolikker

Tema for møtet er: "Har katolikker rett og andre feil"

Vi starter med messe kl 18:30 og en kort tilbedelse etter messen.
Dette blir etterfulgt av varm mat, og deretter innleder Egil Mogstad, 
eks prest i Den Norske Kirke og nå katolikk, til diskusjon om temaet: Har 
katolikker rett og andre feil?

Inviter gjerne klassekamerater eller andre venner som kan synes dette 
er et interessant tema!

Vi håper på å se deg!