New direction for Caritas in Trondheim

Alexander Golding from Caritas Norge really inspired St. Olav parish with his contribution during the 11-o-clock mass on Sunday 7. December. After mass his ideas were immediately discussed and plans to realize them made, especially the idea of organising Norwegian courses for immigrant parishoners. Two volunteers have already come forward. More are needed, but this is a good start, says chancellor Unn Madsø. The other initiativ under planning is to organize a social meeting-place once a week where people can get to know one another over a cup of tea or coffee. We still need someone willing to be responsible for this initiative says Unn, so if this is something for you, please get in touch with Unn as soon as possible.

Unn Madsø and Alexander Golding after mass on Sunday 7. December.

[Translate to Engelsk:] <link http: www.katolsk.no biografier innenriks agolding external-link-new-window external link in new>Alexander Golding er Innenlands-koordinator i<link http: www.caritas.no external-link-new-window external link in new> Caritas Norge. Som mange nok har fått med seg, har han tilbragt helgen i St. Olav menighet for å orientere seg om  mulighetene for å få til mer målrettet karitativt arbeid i menigheten. Han anbefaler oss å samle kreftene i denne omgang  om  språkopplæringen og etablering av en ukentlig sosial møteplass, siden vi har begrensninger når det gjelder lokaler og kapasitet  på grunn av prosjektet ny St. Olav domkirke. 

Menighetsfesten fredag var et godt eksempel på hvor positivt det er å skape møteplasser på tvers av landegrenser og kulturer, sier Alexander.  Dette ble spesielt synlig med innslaget fra Sri Lanka, som er   et land preget av dyp konflikt, ikke minst mellom Singalesere og Tamiler. Når disse gruppene står side om side på tvers av ulike religioner og etniske grupper, så er det faktisk et lite fredsprosjekt som er gjennomført, fortsetter han. Han mener Kirken må bli flinkere til å vise frem slike og andre aktiviteter og at det er noe vi kan være stolte av. 

Alexander oppfordrer menigheten til å be spesielt for St. Elisabethsøstrene på Nordstrand i Oslo og for folket på Filippinene. Elisabethsøstrenes kloster og aldershjem ble lørdag 6. desember totalskadet i en brann der en beboer døde av skadene. Også befolkningen på Filippinene som nå herjes av tyfonen Hagupit trenger vår støtte og bønn, avslutter han.