NUKs festival inviterer

Norges Unge Katolikker inviterer St. Olav menighet, ungdomslaget og alle andre til å delta gratis på festivalkveldene, i Baptistkirkas lokaler.

Olsokfestivalen til NUK (se lenke i teksten)

Les mer om festivalens aktiviteter på kalendersidene våre:

  • <link aktivitetskalender hendelse url med olavsshow og>27. juli: NUKs 65-årsmarkering med Olavsshow og sakramentsandakt
  • <link aktivitetskalender hendelse url festival med konserter og>28. juli: NUKs festival med konserter og fest