Ny bok fra pater Olav Müller

Historien om hvordan kristendommen kom til Norge blir fargelagt når pater Olav Müller forteller den. Med sin livfulle skrivemåte leder han oss til våre katolske røtter.

Boken har tittelen Et streiftog gjennom Den katolske kirkes historie i Norge fra den første misjonstid til nyere tid. Den er utgitt på eget forlag og består av 54 sider. <link internal-link>Pater Olav gir den ut gratis så langt forlaget rekker, og den som vil ha et trykt eksemplar kan få det i <link internal-link>St. Eystein bokhandel i Trondheim. Om ikke lenge kan den også lastes ned elektronisk på trondheim.katolsk.no.

"Både for katolikker som er født her i landet, og for den katolske innvandrer er det godt å vite at vi tilhører et kirkesamfunn som allerede i vikingtiden slo røtter i norsk jord, og som i århundrene som fulgte ble elsket og æret som en del av norsk identitet," sier p.Olav.

Boken handler om dette. Norge ble ikke kristnet med sverd og makt alene, bildet er langt mer nyansert i følge forfatteren. Han viser oss hvordan deler av den norske befolkningen var godt kjent med kristendommen gjennom påvirkning fra flere kanter lenge før slaget på Stiklestad. I deler av kyst-Norge var folket vennlig stemt overfor Hvitekrist, og det skulle ikke så mange overtalelser til før hele bygdelag lot seg døpe. Men i innlandet, og ikke minst i Trøndelag, var folket sterkt knyttet til sine gamle guder.

Det er interessant å lese betraktningene om det åndelige og religiøse klimaskiftet som fant sted ved overgang til kristendom. De ytre fakta vet historikerne mye om, men bare en som har kjærlighet til den kristne tro kan skrive om dette slik p.Olav gjør. Han forestiller seg hvordan det må ha vært å legge fra seg ættesamfunnets æreskultur til fordel for det kristne verdensbildet der himmelen er åpen for alle uansett status på jorden. Og han tenker seg hvordan de tidlige misjonærene må ha gått frem for å møte det norske folket. Den tidlige kristendommen i Norge var farget av makt-begrepet. Hvitekrist var den seirende, på det romanske korset hang han heroisk tappert uten å fortrekke en mine. Han seirer over dødsriket og fører så Adam og alle rettskafne sjeler til himmelborgens herlighet. Denne Kristusskikkelsen forstod det norrøne mennesket. Det gotiske krusifikset med den lidende Kristus kommer først senere.

Vi ledes videre gjennom middelalderen, reformasjonen og til vår egen tid, som vi ser i et nytt lys etter dette streiftoget med p.Olav som veiviser. Fortrolighet med våre katolske røtter gir trygghet og visshet om at vi ikke bekjenner oss til en fremmed, unorsk form for kristendom. "Vår katolske tro og vår kjærlighet til fedrelandet er ikke to elver som flyter fra hverandre i hver sin retning, men to strømmer av livsviktig vann som forenes," sier p.Olav. 

Boken kan lastes ned på <link internal-link>bokhandelsiden vår.