Nytt styre i Birgittasøstrenes venner

Venneforeningen til Birgittasøstrene på Tiller har ligget tilnærmet dødt under korona­epidemien. Nylig ble det valgt nytt styre og foreningen ønsker nye og frafalne medlemmer velkommen.

Det nye styret i Birgittasøstrenes venner.

Birgittasøstrenes venneforning er en økumenisk støtteforening for søstrene, som støtter klosterets drift økonomisk og praktisk, og hjelper til som medarrangør på en del arrangementer som foregår på klosteret. Alle arrangementene er åpne for alle.

De planlagte aktiviteter for 2022 er:
Fredag 3. juni kl 18.00 feiring av St. Elisabeths helgendag
Fredag 7. oktober kl 18.00 feiring av St. Birgittas helgendag.
Lørdag 19. november kl 12.00 – 16.00 julemarked i regi av klosteret, med hjelp fra venneforeningen.
Torsdag 15. desember kl 18.00 julefest.

Egen invitasjon for disse arrangementene vil bli sendt ut etterhvert.
Ønsker du å bli med i foreningen send mail til Bjørn Krangsaas, birke74@gmail.com