Passio Olavi in new edition!

This is the book from the Middle ages by the holy archbishop St. Eystein (1157-1188) about the suffering and the miracles of St. Olav. The full title in latin is «Passio et miracula beati Olavi.» As Catholics we are familiar with some of these texts from our yearly celebration the martyrdom of St. Olav.

 

[Translate to Engelsk:]

[Translate to Engelsk:]

Disse tekstene er fra Bønnebok for Den katolske kirke, oversatt fra latin av  Kjell Arild Pollestad. Museumsforlagets nye utgave inneholder flere historier enn den gamle utgaven på nynorsk fra 1930. Dette skyldes omfattende forskning der man har samlet alle kjente håndskrifter og fragmenter av Passio Olavi i hele Europa. Originalen og de fleste av kopiene ble borte da reformasjonen kom til Norge, men utrolig nok finnes det originaler andre steder i Europa, blant annet ved Corpus Christi College i Oxford og i regionbiblioteket i Douai i nord-Frankrike.

 

Dette er en stor begivenhet for oss som holder Olav for å være hellig. Nå er tekstene som motiverte middelalderens pilegrimer fra fjern og nær til å søke hjelp hos helgenkongen blitt tilgjengelige, til inspirasjon for oss som lever i en postkristen tid.

 

Den nye utgaven av boken som den hellige erkebiskop Eystein fikk skrevet kan kjøpes i St. Eystein bokhandelJ