Poetisk og vakkert om Hellig Olav

St. Eystein bokhandel anbefaler Lars Roar Langslets bok om helgenkongen vår. Nærmere Hellig Olav kan vi ikke komme i litteraturen.

Boken ble kåret til årets viktigste lyrikkutgivelse i VG, og mottok pris som vakreste skjønnlitterære bok i 2011 av foreningen for norske designere og illustratører (Grafill). Her finner vi de gamle tekstene av og om helgenkongen. Vi kan lese Olav Haraldsons egne dikt gjendiktet av forfatteren Knut Ødegård. Han har også gjendiktet skaldekvadene fra like etter Olavs død, og ikke minst det store diktet Geisli (Solstrålen).

Til hvert av diktene er det en fyldig introduksjon. I tillegg er det kapitler som tar for seg viktige spørsmål knyttet til Olavsskikkelsen og hans betydning i norsk og europeisk kulturhistorie.

Boken har en sterk visuel kraft gjennom illustrasjonene. Et stort utvalg av verker fra Olavskunsten både i Norge, Norden og Europa leder oss inn i den religiøse erfaringsverden som diktene og Olavslitteraturen ble til i.

Lars Roar Langslet: Olav den Hellige. Spor etter helgenkongen.
Forlaget Press 2011

Finnes i St. Eystein bokhandel