Retreat på Birgittaklosteret 2-4. Februar 2018

Retreaten er et samarbeid mellom Birgittaklosteret og Retreat i Nidaros. Helgen vil være preget av stillhet, bibelmeditasjon, tidebønner samt katolsk og luthersk messe. Fra katolsk hold kommer P. Rory Mulligan S.M.

 

 

Retreaten begynner fredag 17:30 og avsluttes søndag 13:30 med lunsj. Påmeldingsfrist er 22. Januar 2018. <media 15911>Last ned brosjyre her</media>.