Rivingen er i rute!

Rivingen av kirke og prestegård går etter planen. Nå rives prestegården av dyktige maskinførere fra AF Decon. «Det ser så lett ut, men krever stor faglig kompetanse» sier Rune Flataas, prosjektlederen fra AF. Den neste store utfordringen blir å få alterveggen med Håkon Blekens kunstverk ut i ett stykke. Det skal skje i begynnelsen av neste uke, forteller han.

Foto Knut Einar Larsen