Siste søndag i kirkeåret - Kristi Kongefest

Kristi Kongefest ble til som et motstykke til sekularismen som bredte om seg på 1900-tallet. Det var pave Pius XI som innførte festen ved avslutningen av det hellige år i 1925, der et rekordantall pilegrimer kom til Roma og synliggjorde Guds rike av alle nasjoner.

<link http: www.katolsk.no biografier historisk kr_konge external-link-new-window external link in new>Les mer på katolsk.no

<link http: haavarsimon.wordpress.com kristi-audmkjuke-kongefest external-link-new-window external link in new>Les også hva bror Haavar Simon skriver om Kristikongefest