St. Olav domsogn søker ny sekretær

St. Olav domsogn i Trondheim er en voksende menighet som består av mer enn 6000 medlemmer fra over 100 land. Høsten 2016 flyttet vi inn i ny kirke og et nytt menighets-senter. Sognet har 3 prester. Vi søker etter sekretær i 50 % stilling med snarest mulig tiltredelse. Sekretæren bistår sognepresten i hans daglige arbeid og svarer direkte til ham.

 

 

 <media 15857 - - "TEKST, St Olav Menighetssekretaer, StOlavMenighetssekretaer.pdf, 373 KB">Les utlysningsteksten her </media>