[Translate to Engelsk:] Olavsfrontalet til nye St. Olav domkirke

[Translate to Engelsk:] Olavsfrontalet er den første biten i det store prosjektet nye St. Olav domkirke i Trondheim. Mens resten av prosjektet er i støpeskjeen og på planleggingsstadiet, er frontalet ferdig malt. Det venter på sin kirke.

[Translate to Engelsk:] Olavsfrontalet til nye St. Olav domkirke

[Translate to Engelsk:] "Olavsfrontalet er et klassisk martyrfrontale", forteller Egil Mogstad. Vi ser helgenen selv stående med martyrattributtet, øks, i midten mot en gylden bakgrunn som symboliserer himmelen. I fire sekvenser rundt Olav ser vi martyrhistorien fremstilt.

Nederst til venstre møter vi Olav og hans menn før slaget på Stiklestad. Olav sitter til hest og snur seg halvt mot en av mennene, som kan være en prest på grunn av det hvite hodeplagget. Han gir denne en pengepung som i følge historien er fylt med mynt som skal være betaling for sjelemesser for de av kongens menn som faller i slaget.

Bildet øverst til venstre viser søvnen før slaget, og Olavs drøm der Kristus åpenbarer seg ved enden av en stige som går like inn i himmelen. Mennene hans står forundret og følger med i drømmen. Historien regner dette som et varsel om Olavs død.

Det neste bildet, nederst til høyre, ligner mye på det forrige i sin komposisjon. Vi går fra en scene som varsler hans død, til et bilde av Olavs død på Stiklestad. Vi ser mennene og våpnene som drept kongen: Torstein Knarresmed med øks, Tore Hund med spyd og Kalv Arnesson med sverd.

Det siste bildet viser erklæringen av Olav som helgen. Liket viser ingen tegn på forfall, hår og skjegg har vokst, og det stiger en herlig duft opp av kisten i det den blir åpnet. Biskop Grimkjell stenker Olav med vievann. Den gangen kunne biskopen selv ta en slik beslutning uten å konferere med Roma. Helligkåringen skjedde 3. august 1031.

På hver side av midtfeltet er det en horisontal frise med fire bilder som symboliserer de fire evangelistene. De er representert ved fire forskjellige bevingede jordiske vesener, Markus som løve, Matteus som menneske, Johannes som ørn og Lukas som okse.

Vårt Olavsfrontale henter sine motiver fra en forgjenger som dateres til 1300-tallet i Nidarosdomen. Originalen henger i museet i Erkebispegården. Det er mange likheter mellom de to, den største forskjellen er midtfeltet og fremstillingen av hellig Olav.

Frontalet av 2012 er malt av en anerkjent ikonmaler, dominikanerinne Sr. Else Marie Norland ved Katarinahjemmet i Oslo. Det har vært en lang og omstendelig prosess, kan initiativtaker Egil Mogstad fortelle. Først ble treplaten limt av staver fra furu kjerneved ved Sverresborg Folkemusem. Etter en lengre periode med tørking kunne Sr. Else Marie begynne sitt arbeid. I skrivende stund skal det ferdig malte Olavsfrontalet tørke lenge nok til at ferniss kan legges på. Og så skal det vigsles sammen med den nye kirken.