Vellykket sommeravslutning for polsk katekese.

Lørdag 10. juni var det sommeravslutning for barna i den polske katekesen, på Stiklestad.
Det var messe for hele familien, prosesjon, piknik og masse lek og moro hele dagen.

Foto: Urszula Ksiazek