ALL MASSES ARE CANCELLED!
The obligation to go to mass has been temporarily abolished. The church is open. There will be priests present at regular Mass times.
For more information, see the parish website: trondheim.katolsk.no
or katolsk.no

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE Z UDZIAŁEM LUDZI SĄ ANULOWANE!
Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej zostaje przez biskupa tymczasowo zniesiony.
Kościół jest otwarty do prywatnej modlitwy. Kapłani będą nadal celebrować Mszę Świętą bez udziału ludzi.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę parafialną: trondheim.katolsk.no
lub katolsk.no