• image-4457

  Kjære venner

  Nå nærmer vi oss den andre søndagen uten felles messe, og to uker uten hverdagsmesse og felles Korsvei i Fastetiden.

  Det er tungt, men kanskje kan Herren selv vende dette til det gode? Kanskje oppdager vi hva messefeiringen betyr i vårt liv? Kanskje gjenoppdager vi at dette er hjertet og sentrum i våre liv?

  Som prest opplever jeg at min bønn for…

  Les mer
 • image-4449

  Onsdag 25. mars: Herrens bebudelse

  "Herrens engel bragte Maria det glade budskap, og hun unnfanget ved Den hellige Ånd." Slik lyder innledningen til Angelusbønnen, som sammenfatter inkarnasjonens mysterium - engelens budskap til Maria og hennes ja til å føde Jesus Kristus.

  Les mer
 • image-4444

  Kirken skal leve videre!  

  Selv om vi for tiden ikke kan samles til messe, selv om katekesesamlingene er stoppet, selv om all sosial aktivitet har stilnet, Kirken skal leve videre! 

  Vi ser frem mot at St. Olav igjen skal fylles med liv! 

  Men, la oss i mellomtiden ikke glemme at også nå fortsetter det å koste å drive kirke. Uten søndagens kollekter greier vi det ikke. 

  Der…

  Les mer
 • image-4442

  Førstekommunionen utsettes til høsten.

  Som konsekvens av den rådende korona-situasjonen og i samråd med generalvikar utsettes førstekommunionen til høsten. Dette gjelder både gruppen med undervisning på norsk og gruppen med undervisning på polsk.

  Ny dato er ikke fastsatt, men vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet mer.

  Les mer
 • image-4437

  Konfirmasjonen utsettes til høsten!

  Biskopen har i dag meddelt at konfirmasjonen pga den rådende situasjonen må utsettes til høsten. 
  Når det blir mulig å gjennomføre konfirmasjon er det foreløpig vanskelig å ta stilling til, men vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi har fått et fastsatt tidspunkt.

  Le mer om utsatt konfirmasjon på katolsk.no her

  Les mer
 • image-4433

  Sakramental velsignelse av byen

  Prestene i St. Olav katolske domsogn velsigner byen med Sakramentet.

  Les mer
 • image-4427

  Prestene fortsetter

  Messeofferet bæres fortsatt frem i våre kirker – i Norge og verden over. Dessverre er det ikke tilrådelig å samle de troende rundt vårt allerhelligste og største sakrament på grunn av faren for korona-smitte, men vit: Mer enn noengang føler våre prester at de bærer frem messeofferet på vegne av folket. Det er denne messen de troende forenes i…

  Les mer
 • image-4418

  ALLE MESSER INNSTILT!

  Messeplikten er midlertidig opphevet.

  Kirken holder åpent. Det vil være prester til stede i kirkene til vanlig messetid.

  På grunn av situasjonen med korona-viruset stoppes all aktivitet og alle møter i st. Olav domkirke – også messene – inntil videre.

  Menighetskontoret vil også være stengt for besøk. Henvendelser på e-post og telefon besvares…

  Les mer
 • COVID-19 Smitteverntiltak

  Oslo katolske bispedømme innfører ytterligere nye og strengere smittevernstiltak som gjelder inntil palmesøndag.

  Les hele brevet fra biskopen her nedenfor.

   

  Les mer