St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Den Hellige Treenighet

Søndag 16. juni feirer vi festen for Den Hellige Treenighet. Vi kan utdype vår forståelse av Treenigheten ved å lese den "Athanasianske trosbekjennelse" fra 400-tallet. [les mer]


Konfirmasjon i St. Olav domkirke

Lørdag 8. juni ble 34 ungdommer konfirmert (fermet) i St. Olav domkirke av generalvikar Ole Martin Stamnestrø som var kommet for anledningen. I sin preken forklarte han hva det betyr å bli fermet i Den katolske kirke: «Jesus vil være nær oss. Dette er kjernen i fermingens sakrament. Jesus vil være nær deg, Han vil dele livet med deg.[les mer]


Pinsemoro I St. Olav menighet!

Gratulerer med dagen! sa sogneprest Egil Mogstad da han avsluttet høymessen på pinsedag. Han inviterte til feiring av Kirkens fødselsdag, da Den hellige ånd tok bolig i blant oss. Driftige folk fra den polske delen av menigheten hadde fyrt opp griller og serverte nydelig mat til store og små etter alle messene resten av dagen. [les mer]Menigheten trenger frivillige!

Som det ble opplyst om under kunngjøringene i pinsen, vil det bli startet opp en «indre caritas» i menigheten. [les mer]


Pinse

Pinse kommer av det greske ordet Pentekoste og betyr «femtiende». Navnet Pentecoste ble opprinnelig gitt til den jødiske festen Schavuot. Denne festen blir feiret femti dager etter den jødiske Påsken og varte opprinnelig en uke. På Shavuot feirer jødene at Moses tok imot Toráen fra Gud på Sinaifjellet og at hvetehøsten er moden.[les mer]Hva skjer?

23. juni
Festen for Kristi Legeme og Blod
09:00 Fromesse (Latin)11:00 Høymesse13:00 Messe (Polsk)15:00 Messe (Vietnamesisk)18:00 Messe...
24. juni
Høytiden for den hellige Johannes Døperens fødsel
18:00 Høymesse
24. juni - 16. august
Sommertider på menighetskontoret
  I skoleferien blir menighetskontorets åpningstider følgende:Uke 26 24-28...
28. juni
Jesu Hjertefest
11:00 Høymesse 18:00 Vigilie for Peter og Paulus
29. juni
Festen for de hellige apostler Peter og Paulus.
11:00 Høymesse

Menighetens kontonumre

Nye St. Olav domkirke (byggekonto): 4200 36 09736.

Gaver til generell drift av menigheten kan gis på 4200 59 64088.

Bidrag til restaurering av det gamle foreningslokalet kan gis på 4202 28 54652.

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no