Telefon: 73808750
e-post: trondheim@katolsk.no
Postadresse: Schirmers gt.1, 7012 Trondheim

 

 Telefon:Epost:
Sogneprest: p. Egil Mogstad99565587egil.mogstad(at)katolsk.no
Kapellan: p. Tomasz Mirosław Bazuła40579884Tomasz.Bazula(at)katolsk.no
Vakthavende prest (NB! ved behov for akutt hjelp)90221150 

 

Menighetssekretær: Renate Marie Czeremuga Wahlström

Kontortid: tirsdag til fredag 10-14
Telefon: 98332400
e-post: Renate.Wahlstrom(at)katolsk.no

I skolens ferier kan kontortidene være noe annerledes, 
se menighetskalenderen "Hva skjer" for eventuelle endringer.

 

Vil du gi kirken et fast bidrag hver måned?
Ta kontakt med: givertjenesten(at)katolsk.no

 

Nettsidens redaksjon: Renate Wahlström (menighetssekretær), Ole Kvaal og Theodor With (teknisk ansvarlig).

Ansvarlig redaktør er sogneprest Egil Mogstad

Kontakt nettsideredaksjonen direkte hvis du har nyheter du mener bør publiseres på nettsiden.

Menighetens facebookside

Sognepresten:
Egil.Mogstad(at)katolsk.no
73 80 87 50 (Kirkens hovednummer)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:
trondheim(at)katolsk.no