Telefon: 73808750
e-post: trondheim@katolsk.no
Postadresse: Schirmers gt.1, 7012 Trondheim

 

 Telefon:Epost:
Sogneprest: p. Egil Mogstad99565587egil.mogstad(at)katolsk.no
Kapellan: p. Tomasz Mirosław Bazuła40579884Tomasz.Bazula(at)katolsk.no
Vakthavende prest (NB! ved behov for akutt hjelp)90221150 

 

Menighetssekretær: Renate Marie Czeremuga Wahlström

Kontortid: tirsdag til fredag 10-14
Telefon: 98332400
e-post: Renate.Wahlstrom(at)katolsk.no

I skolens ferier kan kontortidene være noe annerledes, 
se menighetskalenderen "Hva skjer" for eventuelle endringer.

 

Vil du gi kirken et fast bidrag hver måned?
Ta kontakt med: givertjenesten(at)katolsk.no

 

Nettsidens redaksjon: Renate Wahlström (menighetssekretær) og Theodor With (teknisk ansvarlig).

Ansvarlig redaktør er sogneprest Egil Mogstad.

Kontakt nettsideredaksjonen direkte hvis du har nyheter du mener bør publiseres på nettsiden.

Menighetens facebookside

Sognepresten:
Egil.Mogstad(at)katolsk.no
73 80 87 50 (Kirkens hovednummer)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:
trondheim(at)katolsk.no