Telefon:Epost:
Sogneprest: p. Egil Mogstad99565587egil.mogstad(at)katolsk.no
Kapellan: p. Waldemar Jachymczak46950579waldemar.jachymczak(at)katolsk.no
Kapellan: p. Marcos Pablo Banzon Delos Trinos92528001marcos.trinos(at)katolsk.no

 

Menighetssekretær: Renate Marie Czeremuga Wahlström

Kontortid: tirsdag til fredag 9-14

Telefon: 98332400

e-post: Renate.Wahlstrom(at)katolsk.no eller Trondheim(at)katolsk.no
 

Vil du gi kirken et fast bidrag hver måned?
Ta kontakt med: givertjenesten(at)katolsk.no

 

Nettsidens redaksjon: Renate Wahlström (menighetssekretær), Ole Kvaal og Theodor With (teknisk ansvarlig).

Ansvarlig redaktør er sogneprest Egil Mogstad

Kontakt nettsideredaksjonen direkte hvis du har nyheter du mener bør publiseres på nettsiden.

Menighetens facebookside

Sognepresten:
Egil.Mogstad(at)katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:
web(at)trondheim.katolsk.no