Telefon: 73808750
e-post: trondheim@katolsk.no
Postadresse: Schirmers gt.1, 7012 Trondheim

 

 Telefon:Epost:
Sogneprest: p. Egil Mogstad99565587egil.mogstad(at)katolsk.no
Kapellan: p. Waldemar Jachymczak46950579waldemar.jachymczak(at)katolsk.no
Kapellan: p. Marcos Pablo Banzon Delos Trinos92528001marcos.trinos(at)katolsk.no

 

Menighetssekretær: Renate Marie Czeremuga Wahlström

Kontortid: tirsdag til fredag 9-15
Telefon: 98332400
e-post: Renate.Wahlstrom(at)katolsk.no

I skolens ferier kan kontortidene være noe annerledes, 
se menighetskalenderen "Hva skjer" for eventuelle endringer.

 

Vil du gi kirken et fast bidrag hver måned?
Ta kontakt med: givertjenesten(at)katolsk.no

 

Nettsidens redaksjon: Renate Wahlström (menighetssekretær), Ole Kvaal og Theodor With (teknisk ansvarlig).

Ansvarlig redaktør er sogneprest Egil Mogstad

Kontakt nettsideredaksjonen direkte hvis du har nyheter du mener bør publiseres på nettsiden.

Menighetens facebookside

Sognepresten:
Egil.Mogstad(at)katolsk.no
73 80 87 50 (Kirkens hovednummer)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:
trondheim(at)katolsk.no