Menighetssekretær: Renate Marie Czeremuga Wahlström

Kontortid: hverdager 09-13

Telefon:73808756

e-post: Renate.Wahlstrom@katolsk.no eller 
Trondheim@katolsk.no

 

Nettsidens redaksjon: Renate Wahlström (menighetssekretær), Ole Kvaal, kapellan Slawomir Czuba (ansvarlig for den polske siden) og Theodor With (teknisk ansvarlig).

Ansvarlig redaktør er sogneprest Egil Mogstad

Kontakt nettsideredaksjonen direkte hvis du har nyheter du mener bør publiseres på nettsiden.

Menighetens facebookside

Sognepresten:
Egil.Mogstad(at)katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:
web(at)trondheim.katolsk.no