St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Ordinære messetider i St. Olav Domkirke, Birgittasøstrenes klosterkirke på Tiller og i distriktet.

ORDINÆRE MESSETIDER I ST.OLAV DOMKIRKE:

SØNDAGER
kl. 09:00-  Fromesse på latin
kl. 11:00 - Høymesse på norsk. Ordinære søndager: søndagsskole
kl. 13:00 - Messe på polsk
kl. 15:00 - Noen søndager messe på andre språk. Se oppslag tavle eller nettavis

kl. 18:00 - Messe på engelsk

HVERDAGER
kl. 18:00 - Kveldsmesse.*
* Ordinære torsdager fulgt av sakramental tilbedelse med muligheter for      skriftemål frem til kl. 20.

LØRDAGER
kl  18:00 - Søndagens messe
Messe for hele familien hver første lørdag i måneden 13:00.

Messe på filippinsk hver første søndag i måneden kl. 15:00
Messe på vietnamesisk hver fjerde søndag i måneden kl. 15:00
Messe på litauisk hver andre lørdag i måneden kl. 16:00. Samme dager litauisk katekese fra 14:00 til 16:00. (Merk: "Septembermessen" blir 31. august, og kl. 15:00). Det er ikke katekese denne dagen. Dato for messen i april -20 er ennå ikke fastsatt.

VOTIVMESSER:
Hver første fredag i måneden er det klokken 16:30 sakramentstilbedelse, etterfulgt av Jesu Hjerte-andakt klokken 17:30. Deretter Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte klokken 18:00. 

Hver siste onsdag i måneden er det votivmesse klokken 18:00, hvor vi ber spesielt om Hellig Olavs forbønn for byen og landet.

Votivmesser faller bort dersom det er fest eller høytid på denne dagen, og i Advents- og Fastetiden.

BIRGITTASØSTRENES KLOSTERKIRKE, TILLER:
Mandag-onsdag kl. 07.30: Messe
Torsdag kl. 17.00: Messe
Fredag kl. 07.30: Messe
Lørdag kl. 07:30: Messe
Søndag             kl. 11:00: Messe

 

ORDINÆRE MESSETIDER FOR STØREN:
Første lørdag i måneden Kl. 17.00

ORDINÆRE MESSER FOR LØKKEN VERK:
Andre og tredje lørdag i måneden  Kl. 18.00 (polsk)

ORDINÆRE MESSETIDER FOR FRØYA:
Tredje lørdag i måneden kl. 10:00 (polsk) og 12:00 (engelsk). 

ORDINÆRE MESSETIDER FOR OPPDAL:
Første lørdag i måneden Kl. 14.00

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no