14. September: Festen for korsets opphøyelse

I vår Herre Jesu Kristi kors er all vår ros. I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse. Ved ham er vi frelst og fridd ut (Introitus).

Cima da Cornegliano 1459-1517, Santa Helena, National Gallery of Art, Washington D.C.

På denne dagen feirer Kirken to historiske hendelser: St. Helenas gjenfinning av Kristi kors i Jerusalem i året 320  og vigselsfesten for en basilika som St. Helenas sønn, keiser Konstantin, reiste på stedet for korsfestelsen, i året 335. Basilikaen ble ødelagt av perserne i 614. I dag står Den Hellige Gravs kirke på dette stedet. Festen for Korsets opphøyelse er fremfor alt annet en feiring og ihukommelse av Guds frelsesverk; Hans død på korset og Hans oppstandelse fra de døde. Ved dette ble døden tilintetgjort og himmelens dører åpnet. 

 


I St. Olav domkirke vil de som er tilstede under høymessen denne dagen bli velsignet med korsrelikvien som kirken nylig fikk i gave.