15.august: Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen

I den katolske kirke er det en trossannhet at da Marias liv her på jorden var slutt, tok Gud henne opp i himmelen med både sjel og legeme. Den samme tro finner vi også i de gamle østlige kirker. Fra gammelt av er festen for Marias død og opptagelse i himmelen, "Assumptio", den største Mariafesten. Den er offentlig høytidsdag i mange land, og mange steder holdes religiøse parader og folkelige festivaler for å feire denne dagen.