26. januar: Den hellige Eystein, fest i Trondheim stift

Vi kjenner Eystein best som kirkebygger. Uten han ville vi ikke hatt Nidarosdomen! Sommeren 1229 ble han erklært for helgen av Norges forsamlede biskoper og skrinlagt. Etter eget ønske ble han gravlagt i Kapittelhuset i Nidarosdomen.

Statue av Erkebiskop Eystein på vestfronten av Nidarosdomen.

St. Eysteins grav i kapittelhuset i Nidarosdomen. Foto Hæge Hestnes

<link http: www.katolsk.no biografier historisk eystein external-link-new-window external link in new>Den hellige Eystein