30 unge konfirmanter i Vår Frue Kirke

En fullsatt Vår Frue Kirke huset i år såvel årets konfirmasjon ved Biskop Eidsvig som Pinsedagsfeiringen.

Biskopen sa i sin preken til konfirmantene at dette er et tidspunkt for å kjenne på de gaver og begavelser hver og en av oss har fått, enten de nå er på det menneskelig, estetiske eller andre plan.

Ikke minst må vi være klar over Den Hellige Ånds syv gaver: visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt. Disse kommer ikke i ett øyeblikk, men vi vil se og oppdage stadig mer av dem etterhvert som man vokser. 

En gave er et bånd mellom giver og mottaker. Anvendt på en riktig og gjennomtenkt måte vil en slik gave føre til at båndene blir styrket i fremtiden og - omvendt - ved å være en utakknemlig mottaker som bare slenger gaven til side eller tar den som en selvfølge, vil bånd kunne brytes. 

En gave har vi bare glede av når vi tar den i bruk. Dette gjelder også Den Hellige Ånd. Men om noen av dere (til konfirmantene) etter noen år ennå ikke har tatt i bruk denne gaven fra Den Hellige Ånd, vil den likevel være der og være klar til bruk.

Se også bildealbum fra konfirmasjonen.