35 speidere fra Versailles feiret messe!

En gruppe franske speidere ankom Trondheim fredag 2 august for å besøke Nidarosdomen og St. Olav domkirke. Derfra gikk turen til fots med Munkeby Mariakloster som mål, og deretter Tautra Mariakloster med planlagt ankomst 9. august.

Speiderne tilhører Scouts d’Europe og er fra 16 år og oppover. De går så mye som mulig langs stier og veier i skogen, og sover ute under åpen himmel. Søndag tok de en avstikker gjennom Mostadmarka for å besøke gårdbrukerne Frøydis og Louis de Damas Danlezy som vi kjenner fra søndagsmessene i St. Olav domkirke. Her møtte vår sogneprest Egil Mogstad dem for å feire messe. Speiderne laget alter av materiale som var for hånden, og ministrerte under messen. Det ble en fantastisk opplevelse for alle som var til stede, sier p. Egil. Opplegget for turen er på mange måter inspirert av klosterliv. De leser dagens tekster hver morgen, og mediterer over ulike åndelige temaer som «fattigdom», «kall», «å lese skriften» og annet. Innimellom er det en eremittdag, der alle finner seg en plass i skogen og holder seg for seg selv. Etter kveldsbønnen er det stillhet frem til morgenbønnen, inspirert av munkenes liv.  Scouts d’Europe er en katolsk speiderbevegelse, der medlemmene er tradisjonelle katolikker. Møtet med denne store gruppen av dedikerte ungdommer gjorde et sterkt inntrykk, forteller p. Egil, som ser frem til å høre nytt når reisen er gjennomført.