8. desember: Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse

I Den katolske kirke er det en trossannhet at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hun ble unnfanget i mors liv. Derfor feirer vi hver 8. desember Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Latin: In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis

I Den katolske kirkes katekisme leser vi: 

490.  For å være Frelserens Mor "mottok Maria av Gud de gaver som svarte til så stor en oppgave". Engelen Gabriel hilser henne ved bebudelsen som "full av nåde". For å kunne svare fritt i tro på det hun var kalt til, måtte hun nemlig bæres helt av Guds nåde. 

491. Gjennom århundrenes gang er Kirken blitt klar over at Maria, "full av nåde" fra Gud (Luk 1, 28), var blitt gjenløst allerede da hun ble unnfanget. Det er dette som bekjennes ved dogmet om den ubesmittede unnfangelse som ble kunngjort i 1854 av pave Pius 9.: Den saligste Jomfru Maria ble, fra det første øyeblikk av sin unnfangelse, ved en særlig nåde og gunst fra den allmektige Gud, med henblikk på Jesu Kristi, menneskeslektens frelsers fortjenester, bevart ubesmittet av den opprinnelige synds flekk. 

492. Denne "enestående hellighetsglans" som hun "fra unnfangelsens første stund var blitt preget av", kommer fra Kristus alene: "Hun ble løskjøpt på særlig opphøyet vis av hensyn til Sønnens fortjeneste". Mer enn om noen annen skapning kan det sies om henne: "Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver" (Ef 1, 3); og: "I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn". 493. Fedrene i den østlige tradisjon kaller Guds Mor den "Allhellige" (Panagia). De feirer henne som "helt hellig og ren for enhver synd, som formet av Den Hellige Ånd til å bli den nye skapning". Ved Guds nåde forble Maria ren for enhver personlig synd livet igjennom.  

Vi feirer høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse med høymesse lørdag 8. desember 11:00 i St. Olav domkirke.