Åpning av Den hellige port ved St. Olavs kapell på Stiklestad

Lørdag 18. juni ønsker sogneadministrator for St. Torfinn menighet i Levanger p. Dominic Nguyen alle velkommen til denne begivenheten. 14:00 åpnes Den hellige port, med påfølgende messe.

Etterpå er det grilling og kirkekaffe. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med p. Dominic på telefon 911 44 591

St. Olavs kapell på Stiklestad

Under barmhjertighetens jubelår (fra 8.12.2015 til 20.12.2016) er det åpnet egne hellige dører i alle katolske domkirker), men også andre kirker kan søke om å få en slik dør. Den nye St. Olav domkirke i Trondheim er fremdeles under bygging. Siden interimkirkens dør ikke egner seg til dette formålet, vil det i Trondheim Stift åpnes en hellig dør i St. Olavs kapell på Stiklestad.