Årets Olsokforedrag: «Den olsoknorske fordring - Om Olavsarv i en avkristningstid»

Tanken på å påtvinge andre vår tro, er oss fjern i våre dager.

Vi har liten sans for en sammenblanding av religion og statsmakt.

Hvordan forholder vi oss så til Olavs kristningsverk? Berører Olsok i

det hele tatt noe håndfast og allmengyldig i vårt folks egenart? Hva

slags oppgave står Olavsarven for i vår samtid?

Dom Erik Varden og foto av Olavsstatuen i St. Olav domkirke, Trondheim av Theodor With.

Dette er spørsmål som ligger til grunn for årets Olsok-foredrag ved Dom Erik Varden,

abbed i det engelske cistercienser-klosteret Mount Saint Bernard.