Årsmøte for Caritas Trondheim 2023

Sted: St. Olav domkirke Schirmers gate 1, 7012 Trondheim 
Tid: Mandag 5. juni 2023 kl. 19.00

Se fullstendig innkalling her!