Adventsretrett på Munkeby

Brødrene på Munkeby Mariakloster inviterer til retrett helgen 7-9. desember. De har kun plass til fem unge menn, så vær snar hvis du vil være med!

Foto T. Leksbø

<link http: nuk.no external-link-new-window external link in new>Klikk her for mer informasjon