ALLE MESSER INNSTILT!

Messeplikten er midlertidig opphevet.

Kirken holder åpent. Det vil være prester til stede i kirkene til vanlig messetid.

På grunn av situasjonen med korona-viruset stoppes all aktivitet og alle møter i st. Olav domkirke – også messene – inntil videre.

Menighetskontoret vil også være stengt for besøk. Henvendelser på e-post og telefon besvares som vanlig i kontortiden (hverdager 9-13).

Telefon: 73808756, E-post: trondheim@katolsk.no

Be for oss, Hellig Olav,
Norges evige konge!
Du som kristnet
folk og land,
Kristi tjener, kong Olav,
be for oss, Hellig Olav,
Norges evige konge!