Alle Helgens dag på Stavne kirkegård

Søndag 1. november feiret vi Alle Helgens dag i St. Olav menighet. Etter høymessen dro sogneprest Egil, kantor Ulf og fire fra menigheten til Stavne kirkegård.

På Stavne ligger noen av våre tidligere prester begravet, samt mange av St. Elisabeth-søstrene som har hatt sitt virke i Trondheim. Vi besøkte også gravlunden på Stavne for de soldatene fra det Britiske Samveldet som falt i midt-Norge under andre verdenskrig.

Vi stoppet på hver av de tre stedene, tente lys og ba for de avdøde.

På soldatenes gravlund plasserte vi det tente lyset på graven til Flying Officer T.J. Higgins som falt den 22 april 1945 bare 24 år gammel. Grunnen til at lyset ble plassert på hans grav i år finner dere i den artikkelen vi skrev om ham og hans niese, som kom til Trondheim fra Australia tidligere i sommer, ene og alene for å besøke graven til sin avdøde onkel som hun aldri fikk treffe. Les mer om det her

Det var en fin stund med sang, bønner og prosesjon. Kanskje flere vil gripe anledningen neste år og blir med til en minnestund på Stavne kirkegård.