Alle må ha billett til messen!

Etter myndighetenes siste innstramminger kan vi kun være ti deltagere i hver messe.

Det veldig begrensede tillatte antallet deltagere gjør det om mulig ennå viktigere at ALLE som kommer til messen har billett - og ikke minst, at de som har billetter de ikke kan bruke avbestiller eller endrer disse av respekt for de som ikke har fått plass! Slik at så mange som mulig får mulighet til å gå i messen.

Dette gjelder alle messer - alle dager!

Billetter reserveres på billett.katolsk.no

Dersom du vil avbestille eller endre billetten din kan dette gjøres (ganske enkelt) på telefonen. Hent frem billetten, klikk på ruten for å få frem avbestillings/endrings-menyen, og følg anvisningene.