Allehelgensdag. Høytid

Så mange hellige er det som har gått foran oss på veien til Gud, at vi ikke har dager nok i året til å feire dem alle. På Allehelgensdag feirer vi derfor alle kjente og ukjente hellige, som vi tror er i himmelen og kan gå i forbønn for oss.

Fra Angelico 1495-1555

Evangeliet på Allehelgensdag er Matteus 5, 1-12

På den tid så Jesus mengden av mennesker og gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene flokket seg om ham. Da tok han til orde for å undervise dem, og sa:

Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem.
Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.
Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter Guds rettferd, for de skal få stillet sin sult.
Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred, for de skal hete Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem.

Ja, salige er dere, når dere for min skyld blir spottet og forfulgt, og all slags ondskap blir løyet dere på – gled dere og fryd dere da! For en stor lønn venter dere i himlene.