Arkeologiske undersøkelser igang på kirketomta!

Ingen bygging før arkeologene fra Fylkeskommunen har gjort sitt! Likevel kan vi se dette som et første spadetak i prosessen som skal gi oss en ny St. Olav domkirke i Trondheim. Endelig er vi i gang!

Arkeolog Hanne Haugen ved gravemaskinen i det sørøstlige hjørnet av kirketomta.

Arkeolog Hanne Haugen forteller at området byr på spesielle utfordringer. For omkring 2000 år siden gikk det et stort leirras her, og det kan derfor bli nødvendig å grave 4 til 5 meter dypt for å komme ned til eventuelle fornminner. På den andre siden av Prinsens gate ble det gjort viktige funn under leira. Middelalderfunn er ikke særlig sannsynlige i dette området, forteller hun.

Arkeolog  Knut Harald Stomsvik leder utgravingen som i første omgang består av stikkprøver. Det vil bli gravd en grøft langs hekken mot Prinsens gate. I denne perioden vil parkeringstilbudet bli noe begrenset. De som har betalt for parkering, er blitt gjort oppmerksomme på dette da de inngikk avtalen.