Arkeologiske undersøkelser igang på kirketomta!

Ingen bygging før arkeologene fra Fylkeskommunen har gjort sitt! Likevel kan vi se dette som et første spadetak i prosessen som skal gi oss en ny St. Olav domkirke i Trondheim. Endelig er vi i gang!

Arkeolog Hanne Haugen forteller at området byr på spesielle utfordringer. For omkring 2000 år siden gikk det et stort leirras her, og det kan derfor bli nødvendig å grave 4 til 5 meter dypt for å komme ned til eventuelle fornminner. På den andre siden av Prinsens gate ble det gjort viktige funn under leira. Middelalderfunn er ikke særlig sannsynlige i dette området, forteller hun.

Arkeolog  Knut Harald Stomsvik leder utgravingen som i første omgang består av stikkprøver. Det vil bli gravd en grøft langs hekken mot Prinsens gate. I denne perioden vil parkeringstilbudet bli noe begrenset. De som har betalt for parkering, er blitt gjort oppmerksomme på dette da de inngikk avtalen.