Askeonsdag 14. februar med utdeling av askekors i Messen kl. 18

Askeonsdag er de troende forpliktet til faste og abstinens.

Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 til fylte 59 år;

abstinens, påbudet om å avstå fra kjøtt, gjelder fra fylte 14

år.

 

Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag  skal overholdes som faste- og abstinensdager for hele Kirken. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på kjøtt. Abstinensloven påligger den som har fylt 14 år. Fasteloven binder den som er myndig inntil fylte 59 år. Sykdom og andre spesielle omstendig­heter kan gi unntak fra disse lover.