Augustinere på gamle tomter

Fem Augustinerkorherrer skuer over Nidelven mot stedet der Augustinerklosteret Elgeseter lå i middelalderen. Vi fornemmer historiens sus når vi en stund senere står sammen med dem i Klostergata på Øya og hører Egil Mogstad fortelle fra klosterets historie

Fra venstre Thaddaus fra Østerrike, vår sogneprest Dom Albert Maczka, Novisemester Anton W.Höslinger fra Østerrike, Martin Nguyen fra Vietnam og Felix fra Kroatia.

Sogneprest Dom Albert Maczka gleder seg over besøk av sine medbrødre fra <link http: no.wikipedia.org wiki stift_klosterneuburg external-link-new-window external link in new>Stift Klosterneuburg like nord for Wien. Novisemester Mag. Anton W. Höslinger har for tredje år på rad takket ja til invitasjon til en ukes retrett i St. Olav menighet i Trondheim, denne gang med tre noviser som snart skal avlegge sine første klosterløfter.

Augustinerkorherrene har som sin hovedoppgave å virke som menighetsprester utenfor klosteret. De er spredt over hele verden, og dom Albert forteller stolt at han som prest i St. Olav menighet i Trondheim befinner seg på den aller nordligste utposten! For meg er disse dagene i fellesskap med brødre fra min egen orden av stor betydning, ja en forutsetning for mitt arbeide her, sier dom Albert.

I en samtale med nettsidens redaksjon kommer det frem at våre gjester gleder seg over friskheten og det etniske mangfoldet i menigheten vår. De registrerer med stor glede at den katolske kirke i Norge er i vekst. Jeg synes det er interessant å se hvordan den katolske kirke fungerer når den er i minoritet som her, sier Thaddaus, som selv er fra Østerrike der den er en majoritetskirke.

Vi runder av dagen med et besøk i Nidarosdomen, der Egil Mogstad igjen løfter frem augustinernes nærvær i middelalderens Nidaros. Vi fortaper oss i et synlig bevis på dette, augustinernes rose som smykker basen til en av søylene ved oktogonen.  

Les mer om<link http: www.katolsk.no praksis klosterliv artikler kap_25 external-link-new-window external link in new> Elgeseter kloster i Nidaros.