Avbud til Olsok

Biskop Paul Tighe kommer dessverre ikke til Olsok. Han måtte melde avbud på grunn av et benbrudd. Trondheim Stift og Olsokkommisjonen arbeider nå med å finne en erstatter til å feire pontifikal høymesse i Nidarosdomen den 29. Juli. Vi kommer tilbake med informasjon så snart dette er klart.

Biskop Bernt Eidsvig skal delta i feiringen av 900-årsjubileet for den hellige Magnus på Orknøyene, og er derfor forhindret fra å delta i årets Olsokfeiring.