Avskjed med dom Albert Maczka

Nåværende sogneprest i St. Olav domkirkemenighet og generalvikar for Trondheim stift, dom Albert Maczka, vender som kjent tilbake til Stift Klosterneuburg, idet hans kontrakt om å virke for kirken i Norge utløper 15. august.

 

Biskopen og prestene i Midt-Norge tar offisielt avskjed med dom Albert i messen torsdag 13. august kl. 18.30.

 

Det blir en mottagelse arrangert av menighetsrådet i fortsettelsen av høymessen 16.august, der det blir servert et stykke kake, kaffe og brus, utendørs hvis været tillater det.