Bak en kake til den første kirkekaffen i nye St. Olav Domkirke!

Vi trenger mange kaker, sier Marie-Hélène Sæther, som håper mange vil melde seg til å bake. Søndag 20. november blir en stor dag, det er Kristi Kongefest med pontifikalmesse i vår nye kirke.Det blir kirkekaffe i det nye menighetssenteret som ligger til kirken. Skriv deg på kakelisten som henger i interimkirken, eller ring til en av disse tre:

 

Marie-Hélène Sæther 915 86 032, Bernadette  Fuglem 901 94 870, Unn Madsø 916 72 357