Barmhjertighetens år i St. Olav menighet

Som kjent har pave Frans utropt et barmhjertighetens år, som begynte den 8. desember 2015. I vår menighet vil dette starte for alvor onsdag 16. desember kl 18:30. Da vil biskop Bernt Eidsvig besøke oss i messen og markere starten her i Trondheim.

Les mer om barmhjertighetens år her.

Lytt til hymnen spesielt skrevet for barmhjertighetens år:

Misericordes sicut pater