Besøk i høymessen fra sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd.

Mange har kanskje fått med seg at Kirkenes verdensråds sentralkomite med 150 medlemmer har møte i Trondheim nå om dagen, fra 22-28. Juni. På søndag valgte fem av komiteens medlemmer å feire messe sammen med byens katolikker i St. Olav interimkirke. De fem var fra forskjellige land og forskjellige kristne samfunn, fra Libanon, Irland, England, Tyskland og Sveits. To var katolikker, de andre var lutheranere.

Fem av medlemmene i sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd, fra Tyskland, Irland, England, Libanon og Sveits.

Representanten fra Libanon fremførte en hilsen ved begynnelsen av messen, og kunne fortelle at de fleste kristne i Libanon, maronittene, tilhører Den romersk- katolske kirke.

Vi møttes på kirkebakken og fikk nyheter fra møtet. "Vi behandler både organisatoriske og teologiske spørsmål. Temaene for møtet denne gangen er flere – situasjonen i Midtøsten, barns rettigheter, religion og vold er noen, forteller de fem. Vi har feiret gudstjeneste i Nidarosdomen med kronprinsen og kronprinsessen, og kulturministeren har holdt tale til oss. I Erkebispegården møtte vi Trondheims ordfører. Og visste du at den nåværende generalsekretæren i Kirkenes verdensråd er teologen og lutheraneren Olav Fykse Tveit fra Norge?" 

De fem gjestene var glade og imponert over å se så mange nasjonaliteter under ett tak. I St. Olav interimkirke. Det er spesielt for dere katolikker at innvandrere så lett kan integreres i menigheten. Mange andre kirkesamfunn har begrensninger når det gjelder medlemskap som gjør at det blir mange nasjonale kirkesamfunn i stedet for ett, i en og samme by, forteller representanten som har sitt daglige virke i Geneve.

Besøket ble avsluttet foran byggeplassen til nye St. Olav domkirke, der p. Egil Mogstad fortalte om byggeprosessen. Naturlig nok kom spørsmålet om finansiering opp. Det viktige bidraget fra Bonifatiuswerk og andre private gaver ble omtalt. "Men vi er helt avhengige av at medlemmene av St. Olav domsogn bidrar økonomisk på lang sikt", sa p. Egil. "Vi har måttet ta opp store lån, og avdragene på disse kan bare sikres ved at et tilstrekkelig antall  enkeltpersoner og familier gir faste månedlige bidrag til den nye kirken, ved siden av det vanlige kirkebidraget som går til den daglige driften." 

Noen av representantene gjenkjente basilika-formen, og kjente Santa Sabina fra Aventino-høyden i Roma som til en viss grad er forbildet for vår moderne basilika.

Neste post på programmet var lunsj med de andre medlemmene av sentralkomiteen, og deretter nye forhandlinger. Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet!