Biskopen ber om vår hjelp!

I et brev til menigheten i St. Olav ber biskop Bernt alle om å åpne sitt hjerte og sin pung og støtte byggingen av Nye St. Olav domkirke økonomisk, om enn bare med kr. 50 i måneden. Som han sier: "Det er hverken mulig eller ønskelig å bygge kirken uten at menigheten og stiftets troende bidrar, og vi har kalkulert med at dere blir med på å bære byrdene." Les hele brevet.

Kjære St. Olav menighet, 

St. Olav domkirke i Trondheim er avvigslet. Den er et trist syn, og rivning vil begynne så snart Håkon Blekens fondvegg er tatt hånd om og fjernet.

         Dere kjenner bakgrunnen for dette: Kirken var dårlig bygget og kunne bare reddes ved meget store investeringer. Dessuten var den for liten og det var ikke mange som var glade i den. Menigheten er vokst fra noen få hundre da den stod ferdig i 1973 til over 6000 idag, og det er ingenting som tyder på at veksten avtar.

         Helt enkelt har det ikke vært å planlegge den nye kirken. Vi har en forholdsvis liten tomt, og den må utnyttes effektivt for å få plass til alt vi trenger. Kommunen legger visse bånd på oss når det gjelder arkitektoniske virkemidler. Noen hadde nok ønsket seg en mer tradisjonell bygning, men jeg tror vi får et vakkert, sakralt rom og et verdig ytre. Innredning og farvesetning er ting vi arbeider med nå, og vi vil fremlegge planene for menigheten såsnart de er klare. Det bilde skissene viser, er tomt og nakent – men dette skal vi fylle med en vakker utsmykning.

         Overslagene viser at kirken med boliger, kontorer, møte- og undervisningslokaler osv. vil komme på ca. 100 millioner kroner. Det er en stor men ikke umulig sum. Menighet og stift har spart og utenlandske velgjørere – særlig i Tyskland – er generøse. Noen enkeltpersoner i Trondheim og Oslo har lovet å gi så meget de kan. Dessuten må vi tåle noe gjeld.

         Det er imidlertid hverken mulig eller ønskelig å bygge kirken uten at menigheten og stiftets troende bidrar, og vi har kalkulert med at dere blir med på å bære byrdene.

         Vi ber ikke om store bidrag fra hver enkelt, men det er mange katolikker å fordele dem på. Det ville også være trist om kirken bare skulle finansieres utenfra, for det er dere som skal bruke den. Her skal dere feire messen søndager og høytider, her blir deres barn døpt og konfirmert, her ber vi sammen ved livets store begivenheter.

         Når jeg om ikke altfor lang tid er ferdig med mine forpliktelser overfor Trondheim stift, ville det glede meg veldig om jeg kunne si: Her har de troende gjort det de med rimelighet kunne for å bygge et verdig gudshus.

         Noen av dere betaler allerede avtalegiro eller gir deres gaver på annen måte, og denne henvendelsen gjelder selvsagt ikke dem. Utover dette ville det være en viktig hjelp for oss om vi visste hvor mange som er villige til å betale et månedlig eller årlig beløp. Faste bidrag fra kr. 50 og oppover burde være innenfor de flestes rekkevidde. Jeg gjør oppmerksom på at avtalegiro er fradragsberettiget med inntil kr. 16.000 per år. Desom noen trenger veiledning, vil stiftet og sognets kontor gjøre dette.

         Jeg gleder meg over å møte dere hver gang jeg er i Trondheim og ber Gud velsigne dere alle.

 

                                               +Bernt I. Eidsvig

                                               Apostolisk administrator av Trondheim stift

 

 

Trondheim, pinsedag 2014.