Biskopen hilste den polske delen av menigheten

I messen for den polske delen av menigheten 13.00 hilste biskopen nok en fullsatt kirke. Han uttrykte glede og takknemlighet over at så mange polakker har kommet til Norge de siste årene.

foto Agata Solawa

En spesiell takk rettet han til polske biskoper som sender mange polske prester til  vårt land. Han avsluttet med å velsigne polakker i Trondheim og Sør-Trøndelag og oppholdet deres her.