Bispevielsen er utsatt!

Erkebiskop James Patrick Green apostolisk nuntius til Norge, meddeler: «Abbed Erik Varden, nylig valgt til biskop-prelat av Trondheim, trenger av helsemessige grunner – og etter legenes anbefaling – en hvileperiode. Den Hellige Far har lyttet til legenes anbefaling og har bestemt at bispevielsen utsettes. Han innvilger Abbed Varden noen måneders hvileperiode, idet han håper Abbed Varden snart vil bli frisk igjen.»

 

Brev til prester, ordensfolk og de troende i Trondheim stift – Midt-Norge fra Biskop-elekt Erik Varden: 

Kjære prester, ordensfolk og legfolk i Trondheim Stift!

Ugjerne belemrer jeg andre med opplysninger om min helsetilstand; men jeg er blitt gjenstand for en offentlig utnevnelse og innser at den innsnevrer privatsfæren.

Min helse har i det siste par år vært noe vaklende. Store oppgaver har satt sine spor. Jeg er blitt mer og mer sliten, uten særlig anledning til å gjøre noe med det. Dagen etter utnevnelsen til Trondheim hadde jeg, slik falt det seg, en avtale hos lege til grundig undersøkelse. Jeg hadde fått 48 timer til å gi mitt svar. Jeg ønsket å møte Kirken kall lydig, derfor tenkte meg dette som et forsyn: legen ville gi meg et objektivt kriterium.

Jeg tok ikke tilstrekkelig på alvor diagnosen jeg fikk, som pekte mot en form for utmattelse. Man regner jo med at det helst går bra hvis man anstrenger seg litt ekstra, og dertil kanskje får noen netter med åtte timers søvn. Det var overmodig av meg å tenke slik, det ser jeg nå.

Jeg var uvel da jeg ankom Trondheim den 3. november. I dagene som fulgte, trakk kroppen stadig sterkere i nødbremsen. 13. november så jeg meg nødt til å skrive til Nuntius. Jeg opplevde å bli lyttet til og hørt med stor forståelse. Jeg har fått instruks om å følge legens råd og bruke tid på å komme til hektene. Følgelig blir bispevielsen i Trondheim utsatt enn så lenge.

Den hellige Far har vist meg tillit ved sin utnevnelse og hjertelig forståelse ved å gi meg tid til å bli bedre. For begge deler er jeg svært takknemlig.

Jeg skjønner at nyheten vil skuffe mange; også at den skaper praktiske vansker, med forberedelser i full sving. Jeg beklager dette, og skulle gjerne ha gjort noe virksomt for dere! Men det eneste jeg kan by dere her og nå er anerkjennelsen av min egen begrensning, med mitt vitnesbyrd om at Herrens barmhjertighet når oss også der.

Jeg må finne meg i å trekke meg tilbake noen måneder i stillhet og hvile for å få kreftene tilbake. Vær sikre på at Trondheim Stift vil være i mine daglige tanker og bønner. Måtte Herren vise hver og én av dere sin Faderlige godhet!

23. november 2019
fr Erik Varden