Bispevigsel i Trondheim 3. oktober

Etter et halvt års venting, er endelig datoen for vigslingen av biskop-elekt Erik Varden fastsatt til lørdag 3. oktober.

Inntil videre vises det til kunngjøringen fra Trondheim stift slik den er gjengitt på katolsk.no.
Sognets egen hjemmeside vil komme tilbake med nærmere omtale.