Velkommen, biskop Erik!

Etter at han var blitt utnevnt til biskop av Trondheim i høst, fikk abbed Erik Varden ocso innvilget sykemelding, for å finne nye krefter som følge av stor tretthet. En velgjørende, signet sabbatstid har gjort sitt. Pater Erik er tilbake i god form, og ser frem til å ta fatt på sin pastorale oppgave. Han ønsker å takke Den hellige far for hans omsorg samt de troende, ordensfolket og geistligheten i Stiftet for deres forbønn og tålmodighet. Bispevigselen finner sted i Nidarosdomen 3. oktober. 

Som ansvarlig for sognet i hans domkirke, har jeg sendt dom Erik følgende hilsen:

Noen måneder har gått siden vår nye biskop skulle komme, bare noen måneder, og det tåler vi! Samtidig  føles det som uendelig lenge siden, på grunn av virus og nedstengning av samfunnet.

Men nå er vi her, biskop og lokalkirke, rede til å gå inn i en fremtid, som er enda mer ny og fremmed enn hva vi kunne tenkt oss ved siste årskifte.

En ny begynnelse ligger foran oss og sammen skal vi møte nye utfordringer. 

Velkommen, biskop Erik! Vi gleder oss!
 

p. Egil