Bispevisitas for første gang i nye St. Olav Domkirke

Dere teller nå over 6000 katolikker, sa biskop Bernt Eidsvig til en fullsatt St. Olav domkirke søndag 19. Februar. Han gratulerte med den nye vakre kirken på dette sitt andre besøk i St. Olav Domsogn etter at bygget sto ferdig.

 

foto Jan Erik Kofoed

foto JEK

foto JEK

Men hvis Kirken bare var tak og vegger, ville den ikke leve, sa biskopen. Kristus har gitt seg hen for dere, og han skal finne et levende uttrykk i dere, slik at de som spør hvorledes han ser ut skal kunne se dere og merke deres tro.

Seremonien begynte med høytidelig mottakelse av biskopen gjennom hoveddøren ved kirkens sogneprest. Dette er en liturgisk måte for menigheten å ønske biskopen velkommen på, forteller generalvikar Ole Martin Stamnestrø. Han får så muligheten til å ære Kristus ved å kysse et krusifiks, han får vievann, han kneler ned et øyeblikk i bønn, og blir ledet av sognepresten til sakramentskapellet for å be ved sakramentet. Så går han for å kle på seg de liturgiske klærne, og messen kan begynne.

Etter visitasen vil biskopen på grunnlag av de inntrykk han har fått gjennom møter med prester, menighetsråd og andre, komme med forslag til tiltak som kan styrke domsognet på forskjellige områder, det være seg økonomi, administrasjon eller liturgi.

Etter høymessen møtte biskopen menigheten til kirkekaffe i de nye menighetslokalene.