Bispevisitas i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim 17-19. Februar 2017.

Visitasens nøyaktige program vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. Menigheten oppfordres til å be for visitasen og delta i pontifikalmessen som vil bli feiret søndag den 19. februar 11:00.

 

Biskopens våpen. Valgspråket lyder: LABORI NON HONORI - for arbeid, ikke for ære.

Dersom noen i menigheten har saker de ønsker behandlet eller diskutert i løpet av visitasen, må disse meldes inn til menighetsrådet. Skulle noen i menigheten ønske en samtale med Biskopen, kan de kontakte Biskopens kontor innen den 10. Februar 2017.

Brevet til menigheten er undertegnet Biskop Bernt I. Eidsvig, Can. Reg., Apostolisk administrator av Trondheim Stift.