Bønn for prestekall i St. Olav menighet

Det er tradisjon i den katolske kirke at det på hver første torsdag i måneden blir bedt for prestekall. Dette vil vi nå også få anledning til i vår menighet. Bønn for prestekall vil foregå i sammenheng med andakten for det aller helligste sakrament.

Menighetsrådet tok dette opp på møte 4. juni og oppfordrer alle troende til å be for prestekall uavhengig om man kan være med på Sakramentsandakten.

I «Bønnebok for den katolske kirke» (St. Olav forlag) vil man på sidene 303-304 finne bønner for dette formålet, for eksempel denne:

Allmektige Gud,
du innsatte prester til å sørge for ditt folk.
Vekk troens og styrkens Ånd i din Kirke.
Kall verdige tjenere til dine altere
og send milde og uredde menn
til å forkynne ditt Evangelium.