Brosjyrer om Hellig Olav på mange språk

Unn Lindgard Madsø med brosjyre om Hellig Olav på 8 språk.

(Nytt: brosjyrene er også tilgjengelige her på nettsiden) Den nasjonale Olsok-kommisjonen har  gitt ut en informativ brosjyre om de viktigste hendelsene i kong Olav Haraldssons liv på 8 språk, forteller leder for Olsokkommisjonen Unn Madsø. Vi ser det som viktig at katolikker som kommer fra andre land også skal få kunnskap om kong Olav Haraldsson som gjennom sin død på Stiklestad i 1030 ble vår nasjons viktigste helgen og Norges evige konge, Hellig Olav, sier hun.

Brosjyrene er sendt digitalt til alle katolske menigheter i Norge, på norsk, engelsk, fransk, polsk, spansk, tagalog , tysk og vietnamesisk, klare til utskrift. Dersom du ikke finner den i din kirke på ditt språk, kan du spørre den lokale presten. 

Nedenfor finnes lenker til pdf i A4-format på alle språk. 

<media 15204 - - "TEKST, Norsk, Norsk.pdf, 609 KB">norsk</media>  <media 15205 - - "TEKST, engelsk, engelsk.pdf, 749 KB">engelsk</media>  <media 15206 - - "TEKST, polsk, polsk.pdf, 580 KB">polsk</media>  <media 15207 - - "TEKST, tysk, tysk.pdf, 534 KB">tysk</media>  <media 15208 - - "TEKST, fransk, fransk.pdf, 557 KB">fransk</media>  <media 15211 - - "TEKST, spansk 01, spansk_01.pdf, 632 KB">spansk</media>  <media 15212 - - "TEKST, tagalog 01, tagalog_01.pdf, 2.4 MB">tagalog</media>  <media 15213 - - "TEKST, vietnamesisk, vietnamesisk.pdf, 538 KB">vietnamesisk</media>